Business Design

Vi hjälper företag att bygga kraftfulla innovationsstrategier,
upptäcka ouppfyllda kundbehov, komma på effektiva lösningar
och förbereda sig för marknadslanseringen.​

Innovationsstrategin hjälper dig att välja de bästa aktiviteterna och initiativen för att uppnå specifika mål. Beroende på dina mål, prioriterar vi antingen kulturell omvandling (långsiktig innovationsstrategi) eller affärsresultat (kortsiktig innovationsstrategi). 

Hitta rätt problem​​

Över 80% av nya produkter och tjänster misslyckas av den enkel anledningen att de löser inte ett verkligt problem. Genom praktiska ”Design Thinking” metoder bidrar Startup Guiden till att företagen utforskar lösningar på riktiga ouppfyllda behov

Hitta rätt lösning​

Ditt företags innovations team skapar en ny produkt eller tjänst. Är du säker på att de som ditt team har utformat är bästa lösningen på problemet? Design Thinking and Lean Startup-metoder hjälper organisationer att pröva och validera efterfrågan, lönsamheten och genomförbarheten av nya affärsidéer så att du utformar lösningar dina kunder verkligen kommer att älska.

Go-to-market​

Detta är grunden för hur ditt företag planerar att engagera kunder, leverera värde, skapa starka relationer och uppnå de strategiska målen.