Er bransch förändras i allt snabbare takt. Med rätt innovationsstrategi, så kan ni förbli steget före.

Hur kan innovation hjälpa din organisation att växa?

I en värld där allt fler branscher revolutioneras av nya innovativa aktörer,  så är även de starkaste marknadsledarna  tvungna att öka farten. Traditionella strategi konsulter fokuserar på att komma ikapp. 

Vi hjälper dock stora organisationer att tänka framåt.

Startguiden stödjer ledande organisationer när de formar och genomför sina tillväxt- och innovationsstrategier. Baserat på vår omfattande erfarenhet har vi utvecklat en innovationsstrategi program  för att hjälpa dig att ta nästa steg. Vi strävar efter inverkan.

Vi kan hjälpa er att omvandla ert tillväxtmål till handling genom att leverera en innovationsplan.

En konkret innovationsplan

success copy

FORMA ETT KRAFTULL TILLVÄXT -MÅL

Vi hjälper dig att se utanför boxen genom att omvandla inspiration till ett konkret innovationsuppdrag. Ett strukturerad innovationsramverk lägger grunden för din framtida tillväxt.

network copy

SKAPPA ETT FOKUSERAD INNOVATIONS PORTFOLIO

Innovationsinsatser är ofta utspridda över hela organisationen. Med hjälp av verktyg som innovationsmatrisen hjälper vi dig att fokusera på de aktiviteter som kommer att få störst inverkan på ditt företag.

strategy (1)

DESIGNA EN FUNKTIONS DRIVEN INNOVATION PLAN

Det är viktigt att omvandla ditt innovationsuppdrag till en handlingsbar innovationsplan. Denna plan är för genomförandet av ditt nya initiativ.

seminar

BEDÖMNING AV ER INNOVATIONSKULTUR

Tillsammans med nyckelaktörer kartlägger vi organisationens innovationskultur och upptäcker de sammanhang, utmaningar och möjligheter som gör det möjligt för dig att förverkliga din innovationsstrategi.

analytics

Utvärdera ER innovationsförmåga

Att utveckla innovationsmöjligheter kräver flera element. Människor, processer, program och vinst är avgörande för den långsiktiga framgången med din innovationsstrategi.

book

PLAYBOOK FÖR ER INNOVATIONSSTRATEGI

Vårt bibliotek ger alla tillgång till rätt metodik, verktyg och processer. Med hjälp av vår startup investeringsguider hjälper vi dig att bygga ny innovationsförmåga.

PROGRAMÖVERSIKT

Hur skapar man en innovationsstrategi?

INNOVATION STRATEGY SPRINT

Vår erfarenhet av att utforma och driva strategisk företags innovation, har visat oss att den traditionella strategin är föråldrad. Vi tror att innovationsstrategins utveckling är en iterativ process som ska formas och genomföras. Vi hjälper dig att forma din innovationsstrategi med en fokuserad sprintmetod, så att du kan bestämma och implementera snabbare.

Utforska möjligheter och nya områden för tillväxt. Inspirera din organisation med relevanta fall, framtida scenarier och exempel på affärsmodeller.

 • Forska både inom din bransch och andra för att leta efter signaler om störningar och möjligheter till tillväxt
 • Använd intresse-intervjuer för att få en tidigt inblick i aktuella innovationsaktiviteter och utmaningar

Resultat

 • Översikt över viktiga marknadstrender och drivkrafter för förändring
 • Karta över nuvarande innovationsverksamhet
 • Inblick i din innovationsarketyp

Under en 1-dagars session kommer vi att inspirera viktiga intressenter med framgångsrika fall, skapa ett innovationsuppdrag och skissa på den första strategin.

Dagen slutar med ett djupt dykk i de viktigaste elementen som utgör en innovationsstrategi.

Resultat

 • Fokuserad
 • innovationsuppdrag
 • Första strategi skiss / ramverk
 • Översikt över de viktigaste drivkrafterna för förändring / tillväxt
 • Innovations mission statement
 • Portfolio mapping för horisont modellen
 • Lista över aktiviteter för tillväxt
 • Lista över innovationsstrategi uppdrag 
Här är en översikt över innovations kapasitetens viktiga aspekter:
 
 • Människor: Hur väljer vi samt utveckla rätt inställning och team?
 • Process: Hur kan vi använda våra resurser effektivt?
 • Programstyrning: Hur ska vi organisera oss (t.ex. extern förvärv kontra intern utveckling)?
 • Resultat: Hur ska vi hålla koll på resultaten av innovation?

Under en 1-dagars session skapar vi en skräddarsydd innovationsstrategiplan som gör ditt uppdrag till handlingar. Detta inkluderar raffinering av ramverket, val av innovationsinitiativ och kartläggning av en första “styrstruktur”. Vi kommer att ställa tydliga mål och mätvärden för varje aktivitet för att säkerställa dess inverkan. Under resten av sprinten kommer vi iterativt att förfina det med viktiga beslutsfattare.

Resultat

Strukturerad innovationsritning som innehåller:

 • Översikt över alla framtida innovationsinitiativ
 • Viktiga element för att bygga upp din innovationsförmåga
 • Föreslag på organisation och styrningsmodell
 • Spelplan för utförande
 • Översikt över nödvändiga resurser
 • Innovationsmätvärden för att mäta effekten

Med utgångspunkt från “Definiera” -sessionen, förkortar vi innovationsritningen och skapar en pitch för det slutgiltiga go / no-go-beslutet med de viktigaste intressenterna.

Resultat

 • Ledningens godkännande av innovationsstrategin
 • Go / no-go beslut om genomförande av förslag till innovationsinitiativ
 • Tydlig handlingsplan för utförande

Vi hjälper dig att genomföra innovationsritningen och ta dina första steg mot en framtidsbeständig organisation genom att bygga innovationsmöjligheter genom konkreta projekt.

 • Utför och stödja programmen via planering, förenkling och forskning
 • Övervaka resultaten och innovations KPI
 • Utvärdera program och handla enligt principer för lärande
 • Samarbetssession för att förbättra programmen för framtida körningar 

Resultat 

 • Genomförda innovationsinitiativ
 • Första affärsresultatet
 • Innovationsstyrning på plats