Inspiration

Våra konsulter och talare har levererat föreläsningar på internationella scener och inspirerade människor vid globala konferenser och företagsevenemang.

Boka en föreläsare

Som innovationsbyrå ser vi alltid framåt in i framtiden. Om du organiserar en konferens eller vill inspirera ditt team, kommer vi gärna och ger dig ett smakprov av hur innovation och intreprenörskap kan förbättra din verksamhet.

Vad man kan förvänta sig av våra föreläsningar

  • NYA TRENDER I DIN INDUSTRI

Trendspotting är konsten att analysera den riktning som världen och konsumenterna tar. I själva verket innebär det att förutsäga vad som ska förväntas i framtiden.
  • INNOVATIONS EXEMPLAR SOM MAN KAN DUPLICERA

Är du i behov av inspiration? 80% av innovativa affärsidéer kommer från analogtänkande. Den bästa inspirationskällan är att titta på hur sanna innovatörer arbetar och lära sig av deras framgångar.
  • KONKRETA VERKTYG OCH METODER

Vi gillar inte rent teoretiska föreläsningar, utan konkreta uppmaningar till handling. Våra nyckelord inkluderar verktyg, resurser och handlingsbara tips som alla i publiken kan implementera omedelbart.

 

Innovationsdag

Vi organiserar och underlättar innovationsdagar och strategihändelser för företag, med publik på 25 till 250 chefer

Ta en dag att inspirera människor, fokusera inspirationen till relevanta nya affärsidéer för företaget och lär dig  nya innovationsverktyg på vägen. Det övergripande fokusen för dagen kan övergå till någon av dessa 3 aktiviteter beroende på dina mål för dagen. Ta följande schema som ett exempel på vad som är möjligt.